Byggentreprenad och lokalanpassning

Företaget bedriver idag verksamheter inom i huvudsak fem områden vilka beskrivs mer ingående nedan, (ROT= Renovering, ombyggnad, tillbyggnad), Nybyggnation och Byggserviceuppdrag.

Byggentreprenad och lokalanpassning

Vår strävan är att i varje projekt hålla ett öppet arbetsklimat, detta gör vi genom en dialog med kunden genom hela projektet. Tveka inte att kontakta oss. Tillsammans med våra erfarna projektchefer hittar vi gemensamt lösningar för Dina projekt.

Rot

Renovering

Vi renoverar och bygger om såväl entréer, trapphus och fasader som Dina lokaler, kontor, receptioner eller andra utrymmen som kan behöva en ansiktslyftning.

Ombyggnad

Vi utför ombyggnadsarbeten, t. ex. butiker, badrumsrenoveringar samt andra lite mer udda arbeten. Vi arbetar smidigt och effektivt mitt i den dagliga ruljansen, vårt motto är att orsaka så lite besvär som möjligt.

Tillbyggnad

Vi bygger till dina lokaler, när du behöver utöka. Exempel på detta kan vara vindsvåningar, utökade lagerytor m m.
H. Aronsson Byggnads AB är ett välrenommerat byggmästarföretag med stor tradition av den här typen av ovanstående arbeten med höga krav på färdigt utförande och en arbetsmiljö med känslig pågående verksamhet.

Byggservice och Snickeri

Ett av uppdragen vi åtar oss är byggserviceuppdrag.
Detta är ett typ av arbete där grunden ofta utgörs av upprättade ramavtal, (årsavtal) med ett antal beställare som vi har i dag såsom Friskis & Svettis, Telge-koncernen, (Telge Fastigheter AB, Telge Bostäder AB m. fl.), Einar Mattsson AB, Nordea, SEB och Lidl m. fl.

Detta är en typ av mindre ombyggnads/-reparationsarbeten. För denna typ av uppdrag har vi i dag en grupp med 10 st erfarna snickare som har en bred kompetens. Flertalet är dessutom behöriga för våtrum.

Servicearbetarna är utrustade med servicebilar och har ett arbetsområde som i dag sträcker sig från Nyköping i söder till Tierp i norr.
För mer information om våra byggserviceuppdrag och om ni är intresserade av att anlita oss för att hjälpa er med byggservice, kontakta oss på kontoret.

Vi har också ett litet snickeri och kan utföra allehanda snickeriarbeten efter önskemål.

Lokalanpassning byggentreprenad. H. Aronsson Byggnads AB.

Byggentreprenad lokalanpassning. H. Aronsson Byggnads AB.
Vi har även en egen lastbil som vi använder för att köra ut eget material och för att ge er bästa möjliga service på arbetsplatserna.

Byggentreprenad samt lokalanpassning. H. Aronsson Byggnads AB.

Nyproduktion

Vi planerar gärna byggnationen tillsammans med Dig eller Ditt företag. Vi samarbetar med välrenomerade arkitekter och projektörer för att hjälpa Dig att förverkliga Dina tankar, om du inte redan har en ritning.
Hus, såväl som inredningar och annat i linje med byggnation kan vi skapa efter Dina önskemål. Du rådgör med oss om den bästa lösningen för Dig, och vi samarbetar hela projektet igenom.

Till kategorin nybyggnad/nyproduktion får vi även lägga till stomkompletteringsentreprenader, d. v. s att vi går in som en sidoentreprenör i en större nyproduktion för att utföra stomkomplettering. Exempel på den typen av arbeten är köksmontage, montage av invändiga väggar/tak, montering tamburdörrar, fönsterbänkar samt montering av socklar och foder.