Renovering, ombyggnad, tillbyggnad

Allt från enklare lokalanpassningar till stora totalrenoveringsentreprenader. Vårt signum är vår förmåga att driva entreprenader i känsliga miljöer där pågående verksamhet finns i nära anslutning till våra projekt. Vi har effektiva logistiklösningar för att smidigt hantera materialleverenaser och avfallshantering på krävande adresser i Stockholms innerstad.

Renovering, ombyggnad och tillbyggnad

Renovering, ombyggnad och tillbyggnad (ROT) är kärnan i vår verksamhet och har så varit sedan företaget startades 1956. Mycket har förändrats genom åren. Effektiviteten har ökat genom att mer effektiva material, maskiner och verktyg utvecklats. Arbetsprocesser, dokumentation och miljöhänsyn har systematiserats och effektiviserats. Vissa saker har vi dock hållit fast vid och vårdat i vår byggmästartradition. Pålitlighet, enkelhet, engagemang.

Vi har erfarenhet och är trygga med att arbeta i alla de vanligt förekommande entreprenadformerna såsom utförande- total- och delade, och samverkansentreprenader. Allt från enklare lokalanpassningar till stora totalrenoveringsentreprenader. Vi strävar alltid efter att tillsammans med kund optimera och modernisera arbetsmiljö, energiprestanda och tillgänglighet i de fastigheter och lokaler vi renoverar.

Vårt signum är vår förmåga att driva entreprenader i känsliga miljöer där pågående verksamhet finns i nära anslutning till våra projekt. Om våra kunder vill så tar vi gärna ansvar för att hålla hyresgäster och kringboende informerade om hur entreprenaden framskrider och vi vinnlägger oss alltid om att minimera störningar och oljud från produktionen. För att kunna garantera kvalitet och gott kundbemötande i alla led har vi, till skillnad från många företag i branschen, valt att driva entreprenader med egna snickare. Våra 45 snickare pratar alla bra svenska och har en god förmåga att föra dialog med kund och kringboende.

Vi har effektiva logistiklösningar för att smidigt hantera materialleverenaser och avfallshantering på krävande adresser i Stockholms innerstad.

Nyproduktion

Vi åtar oss gärna nybyggnationsprojekt där vi får vara med och bidra från start till mål, från idé till färdig fastighet.

Vi bygger bostäder och kommersiella lokaler. Framgångsfaktorn, som alltid, är ett nära samarbete och goda relationer med tydliga rutiner och noggrann uppföljning under hela processen. För att du ska känna dig trygg erbjuder vi egen personal för projektering, projektledning, produktion och eftermarknad. Du avgör själv vilket stöd du behöver från oss i byggprocessen.