Byggservice & Finsnickeri

Mindre renoverings, ombyggnads och tillbyggnadsarbeten såsom vattenskador, badrumsrenovering, fönster och dörrbyte, fasadrenovering, takomläggning, köksrenovering och mycket mer.

Byggservice & Finsnickeri

Byggservice

Vi har under många år utvecklat och förfinat vår leverans av byggservice så att den är effektiv och håller hög till mycket konkurrenskraftiga priser. Vi är snabbt på plats och åtgärdar akuta problem. Beroende på kundens behov kombineras löpande renoverings och lokalanpassningsbehov med mindre renoveringar.

Några av våra framgångsfaktorer är självgående och kompetenta servicesnickare som har en utvecklad förmåga att bemöta kunder, kvarboende, intilliggande verksamhet et c, bra logistikflöden och sist men inte minst en effektiv process för styrning, dokumentation, kalkyl och inköp.  Vi har idag en grupp med 10 servicesnickare. Med byggservice menar vi mindre renoverings, ombyggnads och tillbyggnadsarbeten såsom vattenskador, badrumsrenovering, fönster och dörrbyte, fasadrenovering, takomläggning, köksrenovering och mycket mer. Ofta sker dessa byggserviceuppdrag utifrån upprättade ramavtal med våra beställare även om det initialt kan ske genom enskilda beställningar. Exempel på återkommande kunder är Friskis & Svettis, Einar Mattsson, Nordea, ADB, Trönnberg, Lidl, Bonnier, med flera.

Servicesnickarna är utrustade med servicebilar och har ett arbetsområde som i dag sträcker sig från Nyköping i söder till Tierp i norr.

För mer information om våra byggserviceuppdrag och om ni är intresserade av att anlita oss för att hjälpa er med byggservice, kontakta oss på kontoret.

Finsnickeri

Vi har även finsnickare inom företaget som tillverkar specialanpassade snickeridetaljer, inredning och möbler i vårt eget snickeri. Om ni behöver specialanpassade snickerier, platsbyggda garderober, bokhyllor et c så tveka inte att kontakta oss på kontoret. Vi ger konsultation kring materialval och konstruktion, tillverkar och monterar. Exempel på uppdrag är receptionsdiskar, bokhyllor, bardiskar, möbler.