Kv. Lättviktaren 26

Kv. Lättviktaren 26 (år 2015):

I Örby byggde vi om befintlig råvind till 6st bostadsrätter med loft.
Vindsförråd flyttades till källaren.
Befintlig takkonstruktion revs och ersattes av ett nytt takbjälklag med nya takkupor och takfönster.