Personal

Personalen på H. Aronsson Byggnads AB är företagets viktigaste resurs. Vår personal har gedigen utbildning samt mångårig erfarenhet inom sitt område. Merparten av personalen har dessutom arbetat i företaget under minst 10 års tid, vissa så länge som 40 år eller mer!

Byggentreprenad och lokalanpassning. H. Aronsson Byggnads AB.
  • Tomas Persson

  • VD

  • 08-505 777 02

Byggentreprenad och lokalanpassning. H. Aronsson Byggnads AB.
  • Anna Lundell

  • Ekonomi/Personalchef

  • 08-505 777 07

Byggentreprenad och lokalanpassning. H. Aronsson Byggnads AB.
  • Peter Bergström

  • Kalkyl / Inköp

  • 08-505 777 14

Byggentreprenad och lokalanpassning. H. Aronsson Byggnads AB.
  • Andreas Ek

  • Projektchef

  • 08-505 777 15

  • Nicklas Nilsson

  • Projektchef

  • 08-505 777 18

Byggentreprenad och lokalanpassning. H. Aronsson Byggnads AB.
  • Mats Norén

  • Projektchef

  • 08-505 777 03

Byggentreprenad och lokalanpassning. H. Aronsson Byggnads AB.
  • Michael Westerberg

  • Projektchef

  • 08-505 777 06

Byggentreprenad och lokalanpassning. H. Aronsson Byggnads AB.
  • Mikael Ekberg

  • Projektchef

  • 08-505 777 09

Byggentreprenad och lokalanpassning. H. Aronsson Byggnads AB.
  • Elisabeth Nylén

  • Administratör

  • 08-505 777 01

Byggentreprenad och lokalanpassning. H. Aronsson Byggnads AB.
  • Jeanette Blomström

  • Ekonomiansvarig

  • 08-505 777 04