Renovera innergård Stockholm

Renovera innergård Stockholm

I Stockholm finns fastigheter med fantastiska innergårdar för boende att njuta av. Det finns innergårdar med potential som inte utnyttjas till sin fulla kapacitet. De är inte bara härliga utan värdehöjande men även den mest vackra innergård måste renoveras ibland.  Vi på Aronssons Bygg är en av stadens äldsta entreprenörer och våra certifierade medarbetare är experter på renoveringar av innergårdar för bostads- och hyreshus. Vi gör allt ifrån mindre översiktsjobb och stora helomfattande renoveringar.

Varför renovera innergården?

En innergård som har sin fulla potential kan vara en fantastisk mötesplats och ge värde till alla grannar. Inred med ett ute kök, en lekplats, ett trädgårdsland, ett litet myshörn eller plats för cykelställ. Många av Stockholms innergårdar är i stort behov av en gårdsrenovering.

  • Det är en långsiktig investering oavsett om du vill göra mindre ändringar eller en stor upprustning.
  • Se över tätskikt då många av Stockholms äldre innergårdar är byggda med stål- och betongbalkar. Det är viktigt att se över dessa i tid.
  • Ni kan renovera innergården även under vintertid så att de boende kan njuta av den under sommarhalvåret. –
  • Hus med innergård ökar inte bara fastighetsvärdet utan trivseln i byggnaden.

Kontakta oss på Aronssons Bygg för en kostnadsfri konsultation så ser våra certifierade experter till att ni får den innergården ni önskar.

 

Gårdsrenovering brf – från förfrågan till färdig innergård?

Vid en förfrågan från er kommer vi gärna ut och ger ett utlåtande över er innergårds nuvarande skick och vid behov utreder vi status på balkar och tätskikt. Parallellt med detta inhämtar era tankar och idéer kring innergården och ger gärna åtgärdsförslag både vad gäller konstruktion och utformning. Utifrån detta tar vi fram en offert och ett förslag till projekttidplan. Efter att vi skrivit kontrakt slutförs projekteringen/planeringen i samarbete med er.

Nästa steg är att vi börjar med rivningsarbetet och sedan följer uppbyggnad av ny grundkonstruktion med nya tätskikt och markarbeten. Det sista produktionssteget är finplaneringen. Med finplanering menar vi stenläggning, planteringar och byggnationer såsom trädäck, pergolas, odlingslådor, cykelställ, belysningsarmaturer, räcken, plåtarbeten et c.

Efter slutbesiktning lämnar vi alltid garanti på utförda arbeten.

Vi har egna skickliga projektledare och hanterverkare som har förmåga och erfarenhet av att bemöta boende och grannföreningar. Vid behov har vi även sedan många år upparbetade samarbeten med konsulter såsom arkitekter, trädgårdsmästare, elektriker, rörmokare. Allt för att säkerställa en bekymmersfri resa för er från start till mål.

KONTAKT, OFFERT, PLANERING, ARBETE, TRIVSEL

Kontakta oss för en genomgång och offert och låt oss ta hand om ert projekt.
Ring idag på 08-505 777 00 eller maila oss på info@aronsson-bygg.se så berättar vi vad vi kan göra just för er.